Nå drygt 2 miljoner människor inom 60 minuter

Nyköpings logistikpark ligger strax söder om Nyköping, nära motorväg, flygplats, järnväg och isfri djuphamn. Inom cirka en timmas körväg nås drygt två miljoner människor. Här erbjuder vi etablering i nyproducerade, miljöcertifierade lokaler från 10 000 upp till 220 000 kvm för logistik- och industriverksamhet, anpassade helt utifrån dina önskemål. Byggstart kan ske omgående.

Detaljplanen är klar och förberedande markarbeten har påbörjats.

  • 6,5 km till E4
  • 10 km till Oxelösunds hamn
  • 13 km till Skavsta flygplats
  • 110 km till Stockholm
  • Planprocess påbörjad
  • Startmöte detaljplan
  • Detaljplan på samråd
  • Fastlagd detaljplan
  • Markarbete påbörjat
  • Bygg-produktion påbörjad

LOKALER FRÅN 10 000 TILL 220 000 KVM

Översiktsbilden visar ett exempel på hur området kan disponeras,
men vi diskuterar gärna alternativa lösningar.
Kontakta oss och berätta hur dina behov ser ut.

Byggnad A

Plan 1: Lager 55 680 kvm

Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

x

Byggnad B

Plan 1: Lager 26 400 kvm

Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

x

Byggnad C

Plan 1: Lager 26 400 kvm

Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

x

Byggnad D

Plan 1: Lager 26 400 kvm

Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

x

Byggnad E

Plan 1: Lager 67 500 kvm

Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

x

Byggnad F

Plan 1: Lager 12 000 kvm

Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

x

Orio AB

Orios befintliga anläggning med 53 000 kvm lagarkapacitet

x

I NYKÖPINGS LOGISTIKPARK ERBJUDER VI:

– Nyproducerade byggnader, certifierade enligt Miljöbyggnad silver

– Besöks- och kundparkering

– Laddstolpar för elfordon

– Fiberanslutning

– Buss för anslutning till övrig kollektivtrafik

– Möjlighet till järnvägsanslutning

– Skalskydd och bevakning

KONTAKTFORMULÄR